Ang pagdating ng espanyol michael cera dating

Meer informatie, zoals over hoe je je instellingen kunt aanpassen, vind je hier: cookiebeleid.Noong 1519, nagsimulang maglakbay si Ferdinand Magellan (Fernando Magallanes) mula sa Espanya upang isagawa ang unang paglalayag sa paligid ng mundo.Ang natira pang mga Kastila sa kapuluan ay nagkaroon ng alitan, kabilang na ang pagtatalo ni Raha Humabon at ng mga Kastila hinggil sa kababaihan.Sa isang pag-aaway, napaslang ng mga Cebuano ang 27 mga Kastila.Noong panahon na iyon ay wala pang ekasaktong relihiyon ang mga Filipino.Ayon sa pananaw ng mga Espanyol na Kristiyano, ang mga katutubong nakita nila ay "pagano, animistista, at sumasamba sa mga anito," bukod sa naniniwala sa mga espiritu ng kalikasan.Ayon sa utos ni Haring Felipe II, ang mga karapatan at pribilehiyo ng mga datu bilang cabeza de barangay ay dapat protektahan.Ang pangunahing responsabilidad ng mga cabeza de barangay ay kumulekta ng mga buwis mula sa residente ng kanilang mga barangay.

Isinabi na ang barangay bilang isang yunit ng pamahalaang lokal ay nakakuha ng inspirasyon sa mga balangay (isang uri ng bangka) na ginamit ng mga ninunong Pilipino sa kanilang pagdating sa Pilipinas.

Ang panggagalugad ni Magellan ay binubuo ng limang mga barko tinatawag na San Antonio, Santiago, Concepcion, Victoria, at Trinidad na mayroong 264 mga tauhang mandaragat.

Nagpatayo si Magellan ng isang krus sa nasabing mga lupain.

Siya ay lumapag sa Maguindanao (Cotabato) sa taong 1475 at pagkatapos ay pinakasalan niya si Putri Tunina.

Sila rin ang kauna-unahang Sultan at Sultana sa Maguindanao.